Minervaweg 5, 8239 DL Lelystad

 

NEN1010 en NEN3140

Werkplek kabel Management / NEN1010 en NEN3140

}NEN1010 en NEN3140

NEN1010:
De NEN 1010 is de belangrijkste norm voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen in onder andere kantoorgebouwen. Het doel van de NEN 1010 is om een veilige installatie te realiseren. Zo mogen elektrische voorzieningen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten deze beschermd worden tegen oververhitting door overbelasting.

Naast nieuwe elektrische installaties en arbeidsmiddelen, dienen bestaande installaties en arbeidsmiddelen ook brandveilig te zijn.

 Artikelen NEN1010
712.526 Elektrische verbindingen

 712.526.1
Elke combinatie van steker en contrasteker moet elektrisch en mechanisch bij elkaar passen en geschikt zijn voor de omgeving waarin deze wordt gebruikt.

713.521.12 Keuze van het leidingsysteem
Het leidingsysteem voor de aansluiting van het meubilair aan de elektrische installatie moet bestaan uit:

 • kabel volgens NEN-EN 50525-2-31 of NEN-EN 50525-2-42 bij een vaste verbinding of een verbinding met een van toepassing zijnde installatieconnector, of zowel bij normaal als zwaar gebruik volgens de NEN-EN 50565-reeks.
 • met rubber geïsoleerde buigzame leidingen en snoeren volgens NEN-EN 50525-2-21of met PVC geïsoleerde buigzame leidingen volgens NEN-EN 50525-2-11, voor normaal of zwaar gebruik volgens de NEN-EN 50565-reeks, bij een verbinding door middel van een steker en contactdoos of met een van toepassing zijnde installatieconnector volgens de NEN-EN-IEC 61565-reeks. Meubilair met de bedoeling dat het kan worden verplaatst, moet zijn uitgerust met buigzame leidingen of snoeren volgens NEN-EN 50525-2-21of NEN-EN 50525-2-11.

 • Kabels en snoeren moeten doelmatig zijn beschermd tegen beschadiging. Zij moeten betrouwbaar zijn bevestigd aan het meubilair of zijn aangebracht in (vloer)kabelgoten, kabelkokers.
 • Men mag niet stekerbaar installeren met bijvoorbeeld randaardestekers.

Deze zijn geconstrueerd volgens de norm DIN VDE 0625 / EN60320-1: stekkerverbindingen voor huishoudelijk gebruik. Met dit soort stekers mag men 1 apparaat aansluiten. Een verlengsnoer is toegestaan als tijdelijke installatie en mits deze in zicht blijft.

 • Men mag wel stekerbaar installeren met Wieland GST15, GST18 of RST stekerverbindingen. Deze zijn geconstrueerd volgens de normen voor installatiestekers NEN-EN-IEC61535: “toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties”.

526.1

 • Op een contactstop of koppelcontactstop mag maar één verplaatsbare leiding zijn aangesloten.

Conclusie:

 • NEN1010 eist dat voldaan wordt aan de Europese normen zoals de NEN-EN IEC61535.
 • NEN-EN-IEC61535 stelt dat een verbinding van connectoren in een stekerbare installatie geproduceerd moeten zijn volgens de specificaties van één fabrikant. In de praktijk betekent dit dat verschillende merken niet door elkaar gebruikt mogen worden.

Gebruikt men verschillende merken installatiestekers door elkaar dan voldoet de installatie derhalve NIET aan NEN1010.

NEN3140:
De NEN 3140 is van belang voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Deze norm geeft (veiligheids)bepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze norm is om aanrakingsgevaar en brandgevaar te voorkomen. Daarnaast worden met het hanteren van de norm storingen voorkomen. En daarmee is de continuïteit van een bedrijf beter gewaarborgd.

Volgens de Arbowet bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Voor elektrische installaties kunt u aan deze wet voldoen door te werken volgens de beschreven richtlijnen in de NEN3140.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts.

Elektrische arbeidsmiddelen zijn bijvoorbeeld: haspels, verlengkabels, boormachines, koffiezetapparaten, koelkasten, haakse slijpers, verlengsnoeren, stofzuigers, magnetrons, haarföhns, tafelcontactdozen, soldeerbouten, laders van accuboormachines, zaagmachines en ovens. Populair gezegd: alles waar een stekker aan zit, zowel 230 volt als 400 volt.

Keuringstermijnen inspecties NEN3140 keuring
Het interval van de inspecties, de zogenaamde keuringstermijn, wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke (de IV’er) van een bedrijf en die doet dat aan de hand van de van toepassing zijnde tabel uit de NEN3140. De IV’er moet dit op papier vastleggen. Wat gaat gebeuren en wanneer wordt ook beschreven. De berekeningen kunnen per bedrijf zeer sterk verschillen. Gemiddeld is de uitkomst:

 • Kantoormaterieel zoals computerapparatuur: 3 jaar,
 • Bedrijfsinstallaties eens in de 5 jaar,
 • Grote machines afhankelijk van het gebruik: 1 tot enkele jaren
 • Elektrische arbeidsmiddelen -waar deze zich ook bevinden, in een werkplaats, keuken, kantine, gereedschapskoffer of klussenbus- elk jaar.
 • Bij intensief gebruik kan de termijn korter zijn.

Meer weten: Contact ons